อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม 15 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลังวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้างาน
ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี ทั่วไป สมาชิกสมาคมเคมี
บุคคลทั่วไป 5,000 บาท 4,400 บาท 5,600 บาท 5,000 บาท 6,100 บาท
นิสิต/นักศึกษา 2,700 บาท 2,400 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 6,100 บาท
ผู้ติดตาม* 3,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 6,100 บาท

  1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (ธนาคารอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากผู้โอน)
  2. ชำระเป็นเงินสดในวันจัดประชุมวิชาการ (ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะเงินสด งดรับเช็คและบัตรเครดิต)

  • หนังสือและกระเป๋าการประชุม
  • สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการในทุกเรื่องที่มีการจัดบรรยาย
  • เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับตอนเย็นวันพุธ
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน

นโยบายการคืนเงินค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ PACCON 2018 มีรายละเอียดดังนี้:

  • ขอยกเลิกการลงทะเบียน  จะคืนเงินให้ร้อยละ 50 ของเงินที่ผู้จัดได้รับจริงและหักค่าดำเนินการ
  • กรณีขอยกเลิกการลงทะเบียน  จะไม่มีการคืนเงินให้ทุกกรณี

ลงทะเบียน
Visitor Statistics
Online: 3
Today: 22
Yesterday: 70

Week: 257
Month: 1743
Year: 31696

Total: 65814